Welkom bij het Chilly-thema

Sea summo mazim ex, ea errem eleifend definitionem vim. Ut nec hinc dolor possim mei ludus efficiendi ei sea summo mazim ex.

Wat houdt consultancy in?

Wat houdt consultancy in?

Consultancy; hoe vaak hoor je het woord niet voorbij komen tegenwoordig, Heel erg vaak, en dat terwijl er een grote groep mensen is die niet precies weet wat de werkzaamheden inhouden als iemand zichzelf consultant noemt. Vaak is hethet oplossen van problemen binnen organisaties of zorgen dat er verbetering optreedt binnen het werkproces. Consultancy is zeer divers en kan betrekking hebben op bijvoorbeeld personeelsmanagement, communicatie, milieu, ICT, leiderschap en marketing.

Consultancy betekent ook onderzoek

Doe je een beroep consultancy dan huur je een consultant in. Consultancy zal in de eerste plaats onderzoek van de consultant inhouden. De consultant onderzoekt waar de pijnpunten liggen en welke problemen er zich precies voordoen. Vervolgens moet de consultant ervoor zorgen dat er een creatieve oplossing voor het probleem komt. Behalve een oplossing aandragen bestaat het werk voor een groot deel ook uit het geven van advies. Vervolgens helpt de consultant ook bij het implementeren, het in de praktijk brengen van het advies. Gaat het om ICT, dan voert de consultant ook zelf een deel van de werkzaamheden uit.

Een projectplan moet voor verbetering zorgen

Consultancy begint dus met het stellen van een diagnose, waarna een projectplan gemaakt wordt dat voor verbetering moet zorgen. De consultant bespreekt de verschillende oplossingen en scenario’s en stelt bepaalde doelen. Dat leidt uiteindelijk tot een helder en concreet uitvoeringsplan. Uiteraard gebeurt dit in zeer nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

De implementatie is moeilijker dan het bedenken van een plan

Het bedenken van een plan is een ding, het zorgen voor de implementatie vaak een stuk moeilijker. Ook dan speelt consultancy een voorname rol. Dit kan bijvoorbeeld door bijeenkomsten te houden bij de opdrachtgever om het plan van aanpak toe te lichten. Zoals gezegd betekent het bij ICT bedrijven vaak dat de consultant een deel van de werkzaamheden zelf uitvoert. Ook het begeleiden van de managers bij de nieuwe werkwijze kan bij de implementatie horen, net als het opleiden van medewerkers.

Je wordt als consultant binnengehaald als inspirator of goeroe

Als je werkzaam bent als consultant, dan wordt er nogal wat van je verwacht. Dan ben je echt een duizendpoot. Zo ben je expert en kennisbron en word je binnengehaald als bedrijven die expertise niet zelf in huis hebben. Daarnaast ben je vooral probleemoplosser een onderzoeker, je moet immers eerst de problemen nader onderzoeken en in kaart brengen. Daarnaast vervul je de rol van projectmanager en ben je daarnaast bij de implementatie opleider en trainer-coach. Boven alles zijn de verwachtingen hoog als een beroep op consultancy wordt gedaan. Als consultant word je vaak binnengehaald als een inspirator of een goeroe.

Zeer uitdagend en ook complex vak

Consultant is een zeer uitdagend maar ook complex vak. Je moet van alle markten thuis zijn en veel kennis bezitten. Bovendien moet je in staat zijn snel de nodige informatie te vergaren en je kunnen verplaatsen in een organisatie en in de mensen die er werken. Dat maakt niet iedereen even geschikt als consultant. Want als je het vak op de juiste wijze uit wilt voeren, dan moet je echt iets in je mars hebben.

admin

Reacties zijn gesloten.